Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > “Thiệp Mời Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên GX Plei Jơ Drập”

“Thiệp Mời Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên GX Plei Jơ Drập”

04/10/2017

Văn Phòng TGM xin kính chuyển

“Thiệp Mời Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên GX Plei Jơ Drập”

 

Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (04/10/2017) KONTUM

 

Advertisements
%d bloggers like this: