Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Văn Phòng TGM xin thông báo

Văn Phòng TGM xin thông báo

04/10/2017

Kon Tum, ngày 03.10.2017

Kính thưa Quý Cha và Gia Đình Giáo Phận,

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha và Gia Đình Giáo Phận:

  1. Tĩnh tâm linh mục năm 2017:
* Thời gian: từ 18g00 thứ Hai, ngày 16.10 đến hết thứ Sáu, ngày 20.10.2017. (Chương trình sẽ thông báo sau)
* Địa điểm: Tòa Giám Mục Kon Tum.
* Giảng phòng: Đức Cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi, Giám Mục Giáo Phận Quy Nhơn.
  1. Thánh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên TTHH Đức Mẹ Măng Đen:
* Thời gian: 09g00 sáng thứ Bảy, ngày 21.10.2017
* Địa điểm: Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
* Chủ sự: Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám Mục Giáo Phận Kon Tum.
  1. Đại Lễ Đức Mẹ Măng Đen năm 2017:
* Thời gian: 09g00 sáng thứ Bảy, ngày 09.12.2017(Chương trình sẽ thông báo sau)
* Địa điểm: Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.
* Chủ sự: Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám Mục Giáo Phận Kon Tum.

 

VPTGM kính báo
Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa
GPKONTUM (04/10/2017) KONTUM

 

Advertisements
%d bloggers like this: