Archive

Archive for 05/10/2017

Tá Điền Sát Nhân

05/10/2017 Leave a comment

Mùa Thường Niên Chúa Nhật 27 Năm A

IS 5, 1-7; Pl 4, 6-9; Mt 21, 33-43

 

 

TÁ ĐIỀN SÁT NHÂN

 

Bài suy niệm

 Trong văn minh du mục, súc vật là đơn vị kinh tế đánh giá sự giàu có của người dân, họ sống chết với đàn vật của mình, còn trong văn minh định canh định cư thì vườn nho là lợi tức kinh tế nuôi sống gia đình.  Do đó tất cả vốn liếng đầu tư vào vườn nho để có kế sinh nhai.  Vườn nho là lẽ sống của người nông dân tại vùng đất Do thái nằm ở Trung Đông, nơi khô cằn nắng nhiều mưa hiếm.  Vườn nho cũng như đàn vật thường được Kinh thánh lấy làm chủ đề để gửi gắm tâm sự của Ngôn sứ, có khi được nhân cách hóa. 

Read more…

Advertisements