Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo >  CÁO PHÓ : Ông Cố PHÊRÔ NGUYỄN HỮU TẬP Đã Được Chúa Gọi Về Lúc 03g54 Chúa Nhật, Ngày 05. 11. 2017

 CÁO PHÓ : Ông Cố PHÊRÔ NGUYỄN HỮU TẬP Đã Được Chúa Gọi Về Lúc 03g54 Chúa Nhật, Ngày 05. 11. 2017

05/11/2017

Văn Phòng TGM kính báo:

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

 CÁO PHÓ

 Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình Linh mục Philipphê Nguyễn Hữu Tiến

Đang phục vụ tại Đài Loan

Trân trọng báo tin:

Ông Cố PHÊRÔ NGUYỄN HỮU TẬP

Sinh ngày 02.09.1928, tại Kon Tum

Địa chỉ: Thôn Phương Quý, xã Vinh Quang, thành phố Kon Tum

thuộc Giáo xứ Phương Quý, Giáo Hạt Kon Tum

Đã được Chúa gọi về lúc 03g54 Chúa Nhật, ngày 05. 11. 2017

Hưởng thọ 89 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 14g00 chiều Thứ Tư, ngày 08. 11. 2017

Tại Nhà Thờ Phương Quý, giáo hạt Kon Tum

Xin hiệp thông cầu nguyện

cho linh hồn Ông Cố PHÊRÔ mau được hưởng tôn nhan Chúa.

 R.I.P.

 

GPKONTUM (05/11/2017) KONTUM

 

%d bloggers like this: