Home > Ban Bác Ái Xã Hội - Caritas, Ban MV-ĐoànThể, Giáo Phận KonTum, TinTức > Thông Báo Mổ Mắt Năm 2017 – Phẫu Thuật Đục Tinh Thể

Thông Báo Mổ Mắt Năm 2017 – Phẫu Thuật Đục Tinh Thể

19/11/2017

Thông Báo Mổ Mắt Năm 2017

Xin Click vào

PHẪU THUẬT ĐỤC TINH THỂ

 

 

 

GPKONTUM (19/11/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: