Archive

Archive for 01/12/2017

Bangladesh: ĐTC Gặp Gỡ Chính Quyền, Đại Diện Xã Hội Dân Sự, Và Ngoại Giao Đoàn, 30.11.2017

01/12/2017 Leave a comment

Bangladesh: ĐTC gặp gỡ chính quyền, đại diện xã hội dân sự,
và ngoại giao đoàn, 30.11.2017

 

NGUỒN : Vatican – Tiếng Việt
GPKONTUM (01/12/2017) KONTUM

Myanmar: Đẹp Thay Bước Chân Người Loan Báo Tin Mừng, 30.11.2017

01/12/2017 Leave a comment

Myanmar: Đẹp thay bước chân người loan báo Tin Mừng, 30.11.2017

 

 

NGUỒN : Vatican – Tiếng Việt
GPKONTUM (01/12/2017) KONTUM