Archive

Archive for 06/12/2017

Thánh Lễ Phong Chức Linh Mục Và Phó Tế Giáo Phận Kontum 2.12.2017

06/12/2017 Leave a comment

Thánh Lễ Phong Chức Linh Mục Và Phó Tế Giáo Phận Kontum 2.12.2017

Sáng ngày 2.12.2017, tại nhà thờ Chính Tòa Kontum, Đức Cha Alosiô Nguyễn Hùng Vị truyền chức Linh mục cho Thầy Phó tế Antôn Lê Bảo Văn và  truyền chức Phó tế cho các Thầy  Giuse Nguyễn Thời Danh, Maccô Trần Quý Phương Linh, Inhaxiô Lê Hoàng Bảo Quỳnh. Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung cùng hơn 90 Linh mục đồng tế, khoảng 1.800 người tham dự, có sự tham dự sốt sắng của thân ân nhân các tiến chức.
 

XIN CLICK VÀO

THÁNH LỄ PHONG CHỨC LINH MỤC VÀ PHÓ TẾ 2017

 

GPKONTUM (06/12/2017) KONTUM