Archive

Archive for 09/12/2017

Hành Trình Sa Mạc

09/12/2017 Leave a comment

   Mùa Vọng Chúa Nhật 2 Năm B
     Is 40,1-5.9-11;2Pr 3,8-14;Mc 1,1-8

  

HÀNH TRÌNH SA MẠC

           

            “Chúa đến” là đối tượng kép của Mùa Vọng, mừng Đức Giêsu giáng sinh như một kỷ niệm lịch sử và chờ mong Đức Giêsu đến như chấm câu kết thúc vũ trụ. Lần thứ hai này, Đức Giêsu sẽ đến trong ánh sáng của biến cố quang lâm (quang:sáng ; lâm:đến) theo như lời Đức Giêsu hứa, lần thứ hai Người đến mang tính quyết liệt có liên hệ đến số phận của mỗi người. Bốn sự kiện xảy ra thời cánh chung: thế mạt, Đức Giêsu quang lâm, phán xét người lành kẻ dữ, thưởng phạt tùy theo tội – phúc cá nhân, sách Bổn ngày xưa gọi là tứ chung, tức là bốn điều sau hết. Tuy nhiên cần phân biệt về ý niệm thế mạt, tức biến cố vũ trụ bị hủy diệt theo ý muốn Thiên Chúa, khác với sự tận thế của vũ trụ theo tính toán khoa học. Sách thánh nói: “Ngày đó, các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị thiêu hủy”. (x. Bài Đọc 2. 2 Pr 3, 8-14). XIN XEM TIẾP…