Archive

Archive for 11/12/2017

CÁO PHÓ : Ông Cố PHÊRÔ YIT (Chú Yao Phu) Đã Được Chúa Gọi Về Lúc 05g30 Chúa Nhật, Ngày 10. 12. 2017

11/12/2017 Leave a comment

Văn Phòng TGM xin kính báo:

CÁO PHÓ

 Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình Nữ tu Donatien Y Lấu (Dòng Chúa Quan Phòng)

Đang phục vụ tại Cộng Đoàn Chúa Quan Phòng, Giáo xứ Kon Trang Mơnei

Trân trọng báo tin:

Ông Cố PHÊRÔ YIT (Chú Yao Phu)

Sinh năm 1950, tại Đăk Kơđem, Kon Tum

Thuộc Giáo xứ Đăk Kơđem, Giáo Hạt Đăk Hà, Giáo Phận Kon Tum

Đã được Chúa gọi về lúc 05g30 Chúa Nhật, ngày 10. 12. 2017

Hưởng thọ 67 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 09g30 sáng Thứ Ba, ngày 12. 12. 2017

Tại Nhà Thờ Đăk Kơđem, Giáo Hạt Đăk Hà.

Xin hiệp thông cầu nguyện

cho linh hồn Ông Cố PHÊRÔ mau được hưởng tôn nhan Chúa.

 R.I.P.