Archive

Archive for 27/12/2017

Về Bên Mẹ Sầu Bi Măng Đen

27/12/2017 Leave a comment

Về Bên Mẹ Sầu Bi Măng Đen

– Lần chuỗi Mân Côi dâng kính Mẹ 
– Ban Truyền thông Gp. gặp gỡ cha Tổng Đại Diện Giáo Phận
và xin Ngài cho biết về tiến độ thi công xây dựng TTHH Măng Đen trong thời gian sắp tới.
– Cuộc gặp gỡ và xin cha Truyền thông Giáo Phận cho biết những thao thức
và nguyện vọng của Giáo phận về việc xây dựng TTHH Măng Đen.

 

GPKONTUM (27/12/2017) KONTUM

Ngày Họp Mặt Tháng 01.2018: Cấp Giáo Phận

27/12/2017 Leave a comment

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha và Quý Thầy Phó Tế
về ngày họp mặt tháng 01.2018: cấp Giáo Phận.
* Địa điểm: Tòa Giám Mục
* Thời gian: từ 09g00 đến 16g00 thứ Ba, ngày 09.01.2018
+ Xin lưu ý: Nhân dịp này Văn Phòng sẽ tổng kết các danh sách:
  1. Tiền Ngày Truyền Giáo (CN 22.10.2017)
  2. Tiền Lịch Giáo Phận 2018
  3. Tiền Quỹ Phanxicô (03.12.2017)
Xin Quý Cha vui lòng gửi về Văn Phòng TGM (nếu chưa gửi).
            VP xin cám ơn.
                VPTGM
Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa