Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TinTức, Video > Phái Đoàn Chính Phủ Thăm TGM KT

Phái Đoàn Chính Phủ Thăm TGM KT

29/12/2017

Vào sáng ngày 23/12/2017, Ông Trương Hòa Bình, Ủy Viên BCT, Phó Thủ Tướng Thường Trực Chính phủ, quí Trưởng Ban Tôn Giáo Chính Phủ, Ông Nguyễn Văn Hùng Ủy Viên Trung Ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, ông Chủ tích Ủy Ban Nhân Dân tỉnh, Ông Trần đình Trọng Ủy Viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch MTTQVN tỉnh Kontum, các vị lãnh đạo Trung ương và địa phương, có sự hiện diện dài truyền hình Trung ương cũng như địa phương tỉnh đến chúc mừng Đức Giám mục, quí linh mục và giáo dân Giáo phận Kontum nhân dịp lễ Giáng Sinh năm 2017.

ĐOẠN VIDEO CLIP

 

GPKONTUM (29/12/2017) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: