Home > Các Giáo Xứ, Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TàiLiệu, TinTức, Video > Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Mới GX Phú Nhơn

Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Mới GX Phú Nhơn

02/01/2018

LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ GX PHÚ NHƠN 01-01-2018

 

NGUỒN : adgentes kt
GPKONTUM (02/1/2018) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: