Home > BàiGiảng, Giáo Hội Hoàn Vũ, Suy Ngẫm Lời Chúa, TàiLiệu, TinTức, Video, Video Bài Giảng > Cầu Nguyện Cho Hòa Bình, Cho Người Tị Nạn Và Di Dân – Kinh Truyền Tin Với ĐTC, 01.01.2018

Cầu Nguyện Cho Hòa Bình, Cho Người Tị Nạn Và Di Dân – Kinh Truyền Tin Với ĐTC, 01.01.2018

05/01/2018

Cầu nguyện cho hòa bình, cho người tị nạn và di dân
– Kinh Truyền Tin với ĐTC, 01.01.2018

 

 

NGUỒN: vietvatican.net
GPKONTUM (05/01/2018) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: