Archive

Archive for 06/01/2018

Cáo Phó: Ông Cố Giuse NGUYỄN HÙNG VÂN Qua Đời Lúc 08g00 Thứ Sáu, Ngày 05. 01. 2018

06/01/2018 Leave a comment

Văn Phòng TGM xin kính báo:

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

 CÁO PHÓ

 Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình Linh mục Phaolô Nguyễn Hùng Sơn

Đang phục vụ tại Giáo Xứ Kon Jơdreh, Giáo Hạt Kon Tum.

Trân trọng báo tin:

Ông Cố GIUSE NGUYỄN HÙNG VÂN

Sinh năm 1940

Thuộc Giáo xứ Vĩnh Bình, hạt Cam Lâm, Giáo Phận Nha Trang

Đã được Chúa gọi về lúc 08g00 Thứ Sáu, ngày 05. 01. 2018

Hưởng thọ 78 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 08g00 sáng Thứ Hai, ngày 08. 01. 2018

Tại Nhà Thờ Vĩnh Bình, xã Cam An Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Xin hiệp thông cầu nguyện

cho linh hồn Ông Cố Giuse mau được hưởng tôn nhan Chúa.

 R.I.P.

Advertisements