Archive

Archive for 10/01/2018

Ban Mục Vụ Văn Hóa Giáo Phận Kontum Họp Đầu Năm 2018

10/01/2018 Leave a comment

BAN MỤC VỤ VĂN HÓA GIÁO PHẬN KONTUM HỌP ĐẦU NĂM 2018

 

 Ban Mục Vụ Văn Hóa Giáo Phận Kontum – Ngày 3.1.2018

Ban Mục vụ Văn hóa Giáo phận Kontum họp lần thứ hai bắt đầu lúc 14 giờ ngày 3.1.2018 và kết thúc lúc 18 giờ cùng ngày tại nhà thờ Thăng Thiên, Cha Gioakim Lương Đông Vỹ trưởng ban Văn hóa chủ trì cuộc họp cùng 6 thành viên tham gia bàn thảo chương trình hội thi Hoa Núi Rừng IV.

Chủ đề hội thi năm nay là “Gia đình trong tình Chúa”  nhằm tiếp tục triển khai ý tưởng  của Năm Mục vụ Gia đình do Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đề ra.

XIN XEM TIẾP…

Advertisements

Bản Tin Giáo Phận Kontum số 11 và 12 Năm 2017

10/01/2018 Leave a comment

Bản Tin Giáo Phận Kontum số 11 và 12 Năm 2017

XIN KÍNH MỜI

CLICK VÀO

BẢN TIN GP KONTUM SỐ 11 VÀ 12 NĂM 2017

  

GPKONTUM (10/01/2018) KONTUM

Hãy Đến Mà Xem

10/01/2018 Leave a comment

Mùa Thường Niên Chúa Nhật 2 Năm B
       1Sm 3, 3b-10.19; 1Cr6, 13c-15a.17-20; Ga 1,35-42             

 

 

HÃY ĐẾN MÀ XEM

 Lạy Chúa xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe” ( x. Bài Đọc 1.1Sm 3, 3b-10.19). Mở đầu phụng vụ hôm nay thiếu niên Samuen dưới sự hướng dẫn của tư tế Êli, mới biết thưa với Chúa những lời đơn sơ như trên. Samuen là con cầu tự của bà Anna, bà sinh con trong tuổi già nhờ lời cầu nguyện khẩn thiết và kiên trì; và để nhớ ơn Đức Chúa, bà đã dâng con vào đền thờ ở với tư tế Êli phụng thờ Thiên Chúa. Nhờ sự giúp đỡ của vị tư tế già nua, Samuen nhận ra tiếng Chúa gọi và nhận ra hướng đi đời mình. Qua những hoàn cảnh sống, có khi là khủng hoảng, có khi là thuận lợi trong những cuộc gặp gỡ và đối thoại với tha nhân, Thiên Chúa tiếp tục kêu gọi con người. Thiên Chúa hành động và thôi thúc con người tìm đến với Người và ở lại với Người. Qua con Người, Thiên Chúa nói với con người, con người dẫn dắt anh em mình đáp lại tiếng Chúa. Con người cần kinh nghiệm của tha nhân giúp đỡ để nhận ra thánh ý Thiên Chúa.

XIN XEM TIẾP…