Home > Giáo Phận KonTum, Sinh viên, TàiLiệu, TinTức, Văn Hóa Dân Tộc > Ban Mục Vụ Văn Hóa Giáo Phận Kontum Họp Đầu Năm 2018

Ban Mục Vụ Văn Hóa Giáo Phận Kontum Họp Đầu Năm 2018

10/01/2018

BAN MỤC VỤ VĂN HÓA GIÁO PHẬN KONTUM HỌP ĐẦU NĂM 2018

 

 Ban Mục Vụ Văn Hóa Giáo Phận Kontum – Ngày 3.1.2018

Ban Mục vụ Văn hóa Giáo phận Kontum họp lần thứ hai bắt đầu lúc 14 giờ ngày 3.1.2018 và kết thúc lúc 18 giờ cùng ngày tại nhà thờ Thăng Thiên, Cha Gioakim Lương Đông Vỹ trưởng ban Văn hóa chủ trì cuộc họp cùng 6 thành viên tham gia bàn thảo chương trình hội thi Hoa Núi Rừng IV.

Chủ đề hội thi năm nay là “Gia đình trong tình Chúa”  nhằm tiếp tục triển khai ý tưởng  của Năm Mục vụ Gia đình do Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đề ra.

Nội dung cuộc họp xoay quanh các điểm:

-Thể lệ cuộc thi văn thơ Hoa Núi Rừng IV
-Thành lập ban giám khảo cho các loại hình văn và thơ
-Thống nhất thể thức chấm bài và thiết lập barème
-Góp ý về logo hiện hành của ban Mục vụ Văn hóa của Giáo phận
-Đối tượng dự thi từ 12 tuổi đến 35 tuổi căn cứ theo sổ Rửa tội.

Mục đích, ý nghĩa của cuộc thi Hoa Núi Rừng IV:

-Nhận ra ơn Chúa trong đời sống gia đình qua mọi biến cố đời thường, từ đó, mỗi thành viên phải có ý thức trách nhiệm xây dựng gia đình trở thành chứng nhân cho tình yêu Thiên Chúa.
-Nhằm khơi dậy ý thức trân trọng yêu mến và biết ơn đối với tiếng Việt, đồng thời giữ gìn, phát huy vẻ đẹp trong sáng phong phú của tiếng Việt trong giai đoạn hiện nay.  

Trước đó, cuộc họp lần thứ nhất tính từ ngày Cha Tân trưởng ban Văn hóa Gioakim Lương Đông Vỹ thay thế Cha Phêrô Ngô Đức Trinh, đã diễn ra ngày 27.11.2017 tại Tòa Giám mục Kontum, với sự ưu ái hiện diện của Đức Cha Alôsiô  Nguyễn Hùng Vị. Nội dung:

-Lượng giá mùa giải Hoa Núi Rừng III, rút kinh nghiệm.
-Trao đổi góp ý định hướng cho hoạt động tương lai của ban Mục Vụ Văn Hóa.
-Chuẩn bị chương trình cho các hoạt động của ban Văn Hóa Giáo phận trong năm  2018, đặc biệt là chủ đề của mùa giải Hoa Núi Rừng IV.

Đức Cha Alôsiô ban huấn từ:

“Làm văn hóa là để xây dựng cái hay cái tốt, phát huy thế mạnh của chữ viết tiếng Việt, giúp các em biết viết một bài văn, một bài thơ mang đậm tính nhân văn, mang đậm bản sắc dân tộc. Giúp các em hiểu biết về nguồn gốc của Giáo phận, yêu mến đời sống Đạo, để tác phẩm của các em sáng đẹp tinh thần Kitô giáo. Chúc quý Cha, quý Thầy Cô hăng say quảng đại đồng hành với các em và cùng nhau làm cho ban Mục vụ Văn hóa của Giáo phận ngày càng phát triển”.

 

                 Ban Mục Vụ Văn Hóa Giáo Phận Kontum — Ngày 27.11.2017               

 

Thăng Thiên ngày 3.1.2018- 
Ban Mục Vụ Văn Hóa Giáo Phận Kontum
 GPKONTUM (10/01/2018) KONTUM
Advertisements
%d bloggers like this: