Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, Sách Báo, TàiLiệu, TinTức > Bản Tin Giáo Phận Kontum số 11 và 12 Năm 2017

Bản Tin Giáo Phận Kontum số 11 và 12 Năm 2017

10/01/2018

Bản Tin Giáo Phận Kontum số 11 và 12 Năm 2017

XIN KÍNH MỜI

CLICK VÀO

BẢN TIN GP KONTUM SỐ 11 VÀ 12 NĂM 2017

  

GPKONTUM (10/01/2018) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: