Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TinTức, Video > Đêm Diễn Nguyện Tạ Ơn Giáo Xứ Hoàng Yên, Giáo Hạt Chư Prong, Giao Phận Kontum – 29/01/2018

Đêm Diễn Nguyện Tạ Ơn Giáo Xứ Hoàng Yên, Giáo Hạt Chư Prong, Giao Phận Kontum – 29/01/2018

31/01/2018

Đêm Diễn Nguyện Tạ Ơn Giáo Xứ Hoàng Yên, Giáo Hạt Chư Prong,
Giáo Phận Kontum
Ngày 29/01/2018

 

NGUỒN : Adgentes KT
Ngày 29/01/2018

 

%d bloggers like this: