Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TàiLiệu, TinTức, Video > Thánh Lễ Cung Hiến Đền Thánh Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Giáo Xứ Hoàng Yên-GP KonTum

Thánh Lễ Cung Hiến Đền Thánh Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Giáo Xứ Hoàng Yên-GP KonTum

14/02/2018

Thánh Lễ  Cung Hiến  Đền Thánh Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam,

& Làm Phép Ngôi Thánh Đường Giáo Xứ Hoàng Yên, Giáo Hạt Chư Prong – GP KonTum

(30/01/2018)

 

 

ĐOẠN VIEDEO CLIP

XIN KÍNH MỜI

 

NGUỒN : Anh Nguyễn
Uploaded on Feb 8, 2018
GPKONTUM (14/02/2018) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: