Archive

Archive for 18/03/2018

Chúa Nhật V Mùa Chay Năm B – Ga 12, 20-33

18/03/2018 Leave a comment

Chúa Nhật V Mùa Chay năm B – Ga 12, 20-33
Chia sẻ Lời Chúa: Lm. Giu-se Phạm Hồng Tài, C.Ss.R

 

Published on Mar 17, 2018
GPKONTUM (18/03/2018) KONTUM