Archive

Archive for 21/03/2018

Đức Thánh Cha Phanxicô Kính Viếng Di Hài Cha Thánh Piô, 17.03.2018

21/03/2018 Leave a comment

Đức Thánh Cha Phanxicô kính viếng di hài Cha Thánh Piô, 17.03.2018

 

 

NGUỒN: hdgmvietnam.com
GPKONTUM (21/03/2018) KONTUM

Đức Thánh Cha Phanxicô Dâng Lễ Tại Quê Hương Cha Thánh Piô, 17.03.2018

21/03/2018 Leave a comment

Đức Thánh Cha Phanxicô dâng Lễ tại quê hương Cha Thánh Piô, 17.03.2018

 

NGUỒN: hdgmvietnam.com
GPKONTUM (21/03/2018) KONTUM

Thập Giá Vinh Quang

21/03/2018 Leave a comment

Mùa Chay Chúa Nhật Lễ Lá Năm B
Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa
Is 50,4-7; Pl 2, 6-11;  Mc 14, 1-15, 47

 

 

THẬP GIÁ VÀ VINH QUANG

Lễ Lá khai mạc Tuần Thánh, Đức Giêsu long trọng vào thành thánh Giêrusalem.  Phụng vụ Tuần Thánh mời gọi chúng ta đọc lại và nhất là sống hiệp thông cuộc khổ nạn của Đức Giêsu, theo Tin Mừng Máccô (Mc 14, 1-15, 47) ngày Lễ Lá và theo Tin Mừng Gioan ngày Thứ Sáu Thánh.   Sách tiên tri Isaia (Is 50, 4-7), Thánh vịnh 21 và Thư Philípphê (Pl 2, 6-11) chuẩn bị chúng ta đón nhận Người Tôi Tớ của Thiên Chúa, vui lòng thi hành ý Cha, chấp nhận từ bỏ chính mình, kể cả mạng sống mình, tự hạ vâng phục Cha, chịu đánh đòn và chịu chết để cứu chuộc nhân lọai.  Những điều này nuôi dưỡng lòng trí và tâm linh chúng ta khi đi vào Tuần Thánh, thần học đậm đặc và súc tích của Tuần Thánh, làm cho Tuần này trở nên nguồn suối và là mẹ của các tuần lễ trong năm. Phải nói được rằng đây là Tuần lễ Sáng tạo.  Thiên Chúa thiết lập ơn cứu chuộc cho nhân loại, một dân mới sẽ hình thành,  Dân Thiên Chúa.  Thiên Chúa đã tạo dựng con người cách lạ lùng và đã cứu chuộc con người cách lạ lùng hơn nữa.

XIN XEM TIẾP…