Archive

Archive for 25/03/2018

Thông Báo đến Quý Cha và Quý Thầy Phó Tế về Ngày họp mặt tháng 4.201

25/03/2018 Leave a comment

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha và Quý Thầy Phó Tế

về Ngày họp mặt tháng 4.2018:

* Địa điểm: Tòa Giám Mục Kon Tum.

* Thời gian: từ 9g00 đến 16g00 thứ Ba, ngày 10.4.2018.

Kính xin Quý Cha và Quý Thầy tham dự đông đủ.

VP xin cám ơn.

VPTGM

Lm Lu-y Nguyễn Quang Hoa

Thánh Lễ Giỗ 100 Ngày Đức Cố Giám Mục Đaminh Mai Thanh Lương,Tại Gx. Hoàng Yên, Giáo Hạt Chư Prong

25/03/2018 Leave a comment

THÁNH LỄ GIỖ 100 NGÀY ĐỨC CỐ GIÁM MỤC ĐAMINH MAI THANH LƯƠNG,
TẠI GX HOÀNG YÊN GIÁO HẠT CHŬ PRȎNG, GIÁO PHẬN KONTUM
NGÀY  23/03/2018

 

NGUỒN: adgentes kt
Published on Mar 24, 2018
GPKONTUM (25/03/2018) KONTUM