Archive

Archive for 29/03/2018

Thánh Lễ Làm Phép Dầu Tại Nhà Thờ Chính Tòa KonTum 28/03/2018

29/03/2018 Leave a comment

THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA KONTUM 

 

 

Thánh lễ Làm phép Dầu tại giáo phận Kontum cử hành lúc 5 giờ 30 sáng thứ tư ngày 28-3-2018 tại nhà thờ Chính tòa Kontum, Đức Cha Alôsiô Nguyễn Hùng Vị chủ tế, Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung, Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh và 144 linh mục đồng tế, 4 thầy phó tế, 9 thầy giúp năm, đông đảo tu sĩ  và khoảng 4.000 giáo dân tham dự.

XIN CLICK VÀO

THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU

GPKONTUM (29/03/2018) KONTUM

Đức Giáo Hoàng Phanxicô – Thánh lễ làm phép dầu 2018-03-29

29/03/2018 Leave a comment

Đức Giáo Hoàng Phanxicô – Thánh lễ làm phép dầu 2018-03-29

VIDEO TRỰC TUYẾN

 

NGUỒN: Vatican – Tiếng Việt
GPKONTUM (29/03/2018) KONTUM

Thánh Lễ Làm Phép Dầu Tại Nhà Thờ Chính Tòa Kontum 28.03.2018

29/03/2018 Leave a comment

THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA GIÁO PHẬN KONTUM
28-3-2018

DO ĐỨC CHA ALOISIÔ, GIÁM MỤC GP. KON TUM CHỦ SỰ

 

 PHẦN I

 – PHỤNG VỤ LỜI CHÚA & BÀI GIẢNG
– LẶP LẠI LỜI HỨA LINH MỤC
– RƯỚC DẦU THÁNH VÀ LỄ VẬT LÊN LỄ ĐÀI

 

 

NGUỒN: Cuong Mai Tu
Published on Mar 28, 2018
GPKONTUM (29/03/2018) KONTUM

Bài Giảng Thánh Lễ Làm Phép Dầu Của Đức Cha Aloisiô

29/03/2018 Leave a comment

THỨ TƯ TUẦN THÁNH (28/03/2018)
Thánh Lễ Làm Phép Dầu tại Nhà Thờ Chính Tòa Kontum.
Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin lược thuật
nội dung bài giảng của Đức Cha Aloisiô trong Thánh Lễ Làm Phép Dầu
ngày 28/03/2018.
Ngài giảng bằng  2 thứ tiếng: tiếng phổ thông và tiếng Bana.
Chúng tôi xin phép ghi lại đây tiếng phổ thông hầu cho mọi tín hữu
trong đại gia đình Giáo phận
hiệp thông và cầu nguyện cho các linh mục
theo lời nguyện cầu của Thánh Lễ Làm Phép Dầu.

 

 Bài giảng của Đức Cha ALOISIÔ NGUYỄN HÙNG VỊ, Chủ tếThánh Lễ

Kính thưa cộng đoàn Phụng vụ.

 Hôm nay chúng ta cử hành Thánh Lễ Làm Phép Dầu, các bài đọc trong Thánh Lễ nhắc tới Dầu. Trong một nước các Vua, các Tư Tế, các Tiên Tri được xức dầu. Trong bài Tin Mừng hôm nay cũng nói tới điều Chúa Giêsu được Chúa Thánh Linh xức dầu và được sức Dầu Thánh Linh.

XIN XEM TIẾP…