Home > Giáo Hội Hoàn Vũ, TàiLiệu, TinTức, Video > Đức Giáo Hoàng Phanxicô – Thánh lễ làm phép dầu 2018-03-29

Đức Giáo Hoàng Phanxicô – Thánh lễ làm phép dầu 2018-03-29

29/03/2018

Đức Giáo Hoàng Phanxicô – Thánh lễ làm phép dầu 2018-03-29

VIDEO TRỰC TUYẾN

 

NGUỒN: Vatican – Tiếng Việt
GPKONTUM (29/03/2018) KONTUM

%d bloggers like this: