Home > Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TinTức > Thánh Lễ Làm Phép Dầu Tại Nhà Thờ Chính Tòa KonTum 28/03/2018

Thánh Lễ Làm Phép Dầu Tại Nhà Thờ Chính Tòa KonTum 28/03/2018

29/03/2018

THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA KONTUM 

 

 

Thánh lễ Làm phép Dầu tại giáo phận Kontum cử hành lúc 5 giờ 30 sáng thứ tư ngày 28-3-2018 tại nhà thờ Chính tòa Kontum, Đức Cha Alôsiô Nguyễn Hùng Vị chủ tế, Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung, Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh và 144 linh mục đồng tế, 4 thầy phó tế, 9 thầy giúp năm, đông đảo tu sĩ  và khoảng 4.000 giáo dân tham dự.

XIN CLICK VÀO

THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU

GPKONTUM (29/03/2018) KONTUM

%d bloggers like this: