Home > BàiGiảng, Giáo Phận KonTum, Suy Ngẫm Lời Chúa, TinTức, Video Bài Giảng > Đầy Tràn Ân Sủng, Bình An Và Sự Thật Của Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng Đã Chiến Thắng Thần Chết, Khải Hoàn Hiển Vinh!

Đầy Tràn Ân Sủng, Bình An Và Sự Thật Của Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng Đã Chiến Thắng Thần Chết, Khải Hoàn Hiển Vinh!

31/03/2018

CHÚA NHẬT PHỤC SINH – MỪNG CHÚA SỐNG LẠI (Năm B – Mc 16,1-8)
01.4.2018
Hân Hoan Mừng Lễ Chúa Phục Sinh 2018:
đầy tràn ân sủng, bình an và sự thật của Chúa Giê-su Ki-tô,
Đấng đã chiến thắng Thần Chết, Khải Hoàn Hiển Vinh!

NGUỒN: MRM Truyenthong
Chia sẻ Lời Chúa:
Lm. Phao-lô Lưu Quang Bảo Vinh, C.Ss.R
GPKONTUM (31/03/2018) KONTUM
%d bloggers like this: