Archive

Archive for 01/04/2018

Đức Hoàng Phanxicô – Thánh Lễ Ngày Lễ Phục Sinh 2018-04-01

01/04/2018 Leave a comment

Đức Hoàng Phanxicô – Thánh lễ ngày lễ Phục Sinh 2018-04-01

 

NGUỒN: Vietvatican.net
GPKONTUM (01/04/2018) KONTUM

Thông điệp Phục Sinh và Phép lành “Urbi et Orbi”

01/04/2018 Leave a comment

Vatican 2018: Lễ Phục Sinh, Thông điệp Phục Sinh và Phép lành “Urbi et Orbi”
Chúa Nhật lúc ngày 01.04.2018, Đức Thánh Cha Phanxicô
ban Phép lành Toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới.

NGUỒN: Vietvaticam.net
GPKONTUM (01/04/2018) KONTUM

Tình Yêu Đấng Phục Sinh

01/04/2018 Leave a comment

 
TIN YÊU ĐẤNG PHỤC SINH
“Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết”
(Ga 20,9)

 

TIN YÊU ĐẤNG PHỤC SINH
Từ cõi chết Đức Giêsu trỗi dậy
Sức mạnh Ngài biến đổi cả trần gian
Đường xa xăm từ đất tới thiên đàng
Bỗng trở thành không gian tràn sức sống

☼☼

Bởi chính Chúa: đường Tình yêu Hy vọng
Đến tận cùng thân phận kiếp phàm nhân
Gánh khổ đau chuộc hết tội nhân trần
Cho nhân thế phúc ân nguồn cứu rỗi
☼☼ 
Chúa trỗi dậy niềm tin con vời vợi
Bước theo Người cương quyết vững lòng son
Sống chứng nhân, yêu mến các tâm hồn
Cho dù họ người khôn hay kẻ dại
☼☼
Dẫu cùng chung cuộc nhân tình thế thái
Nhưng người khôn kẻ dại khác xa nhau
Người theo Chúa vui đón nhận khổ đau
Yêu tha thứ hết mình dầu phải chết
☼☼
Còn người dại chốn trần gian mê mệt
Bị Sa-tan luôn cám dỗ rập rình
Chốn phồn hoa, danh lợi thú đắm chìm
Tưởng thỏa thuê, phút chốc tình rã rượi
 ☼☼
Chúa trỗi dậy mở không gian sống mới
Đưa nhân trần vào nơi ở của Cha
Khắp mặt đất nào trỗi dậy vang hoà
Ngợi mừng Đức Kitô đà khởi thắng
☼☼
Con cảm mến chìm sâu trong tĩnh lặng
Lễ dâng Ngài cuộc thế dẫu buồn đau
Vẫn loan báo Con Thiên Chúa nhiệm mầu
Đã Phục Sinh khởi đầu Nguồn Sống Mới
Nt. Bích Ngọc
NGUỒN: THI CA CẦU NGUYỆN số369
GPKONTUM (01/04/2018) KONTUM