Home > BàiGiảng, Giáo Hội Hoàn Vũ, Suy Ngẫm Lời Chúa, TàiLiệu, TinTức, Video, Video, Video Bài Giảng > Đức Hoàng Phanxicô – Thánh Lễ Ngày Lễ Phục Sinh 2018-04-01

Đức Hoàng Phanxicô – Thánh Lễ Ngày Lễ Phục Sinh 2018-04-01

01/04/2018

Đức Hoàng Phanxicô – Thánh lễ ngày lễ Phục Sinh 2018-04-01

 

NGUỒN: Vietvatican.net
GPKONTUM (01/04/2018) KONTUM

%d bloggers like this: