Home > Giáo Hội Hoàn Vũ, TàiLiệu, TinTức, Video, Video > Thông điệp Phục Sinh và Phép lành “Urbi et Orbi”

Thông điệp Phục Sinh và Phép lành “Urbi et Orbi”

01/04/2018

Vatican 2018: Lễ Phục Sinh, Thông điệp Phục Sinh và Phép lành “Urbi et Orbi”
Chúa Nhật lúc ngày 01.04.2018, Đức Thánh Cha Phanxicô
ban Phép lành Toàn xá cho thành Roma và toàn thế giới.

NGUỒN: Vietvaticam.net
GPKONTUM (01/04/2018) KONTUM

%d bloggers like this: