Archive

Archive for 04/04/2018

Giáo Xứ Kon Hring Dự Lễ Chúa Phục Sinh đêm 31.3.2018 -Mừng Vui Rước Nến Và Nước Phục Sinh Về Làng

04/04/2018 Leave a comment

Giáo Xứ Kon Hring Dự Lễ Chúa Phục Sinh đêm 31.3.2018
-Mừng Vui Rước Nến Và Nước Phục Sinh Về Làng

 

Niềm vui rạng ngời trên gương mặt hơn 5.000 Kitô hữu giáo xứ Kon Hring hiện diện trong thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh đêm nay 31.3.2018. Vị chủ tế nhúng cây Nến Phục Sinh vào 15 cái ghè của 15 làng và đọc lời nguyện làm phép nước. Niềm vui mừng Chúa Phục Sinh kéo dài với nghi thức rước Nến Phục Sinh và Nước Phục Sinh về làng. Khi thánh lễ vừa kết thúc, vị chủ tế nhắc lại ý nghĩa của Nến Phục Sinh và Nước Phục Sinh: “Chúa Kitô là Ánh Sáng Vĩnh Cửu. Chúa Kitô là Nước Hằng Sống. Chúng ta rước về làng của chúng ta Đấng đã phục sinh, Đấng đã cho chúng ta một cuộc sống mới, Đấng đã giải thoát chúng ta khỏi tội. Và việc rước này, nó không phải chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, nhưng mà nó phải đi thật sự vào trong tâm hồn của mỗi người dân làng của chúng ta. Chúa Kitô đến ở trong làng của chúng ta, Ngài cũng muốn cho chúng ta có một cuộc sống tốt đẹp, có một cuộc sống thánh thiện. Cho nên mỗi người chúng ta đứng trước Chúa Phục Sinh, chúng ta phải vui mừng bởi vì Chúa sống lại mang cho chúng ta cuộc sống mới, và chính cuộc sống đó chúng ta sẽ sống cuộc sống này để dẫn chúng ta tới Quê Trời nơi đích thực là Quê Hương của chúng ta.”

XIN CLICK VÀO

Rước Nến Và Nước Phục Sinh Về Làng

 

 

GPKONTUM (04/04/2018) KONTUM