Home > Giáo Phận KonTum, TinTức > CÁO PHÓ : Bà Cố ISAVE CHẾ THỊ HOA Về Nhà Cha Lúc 14g00 Thứ Tư, Ngày 04. 04. 2018

CÁO PHÓ : Bà Cố ISAVE CHẾ THỊ HOA Về Nhà Cha Lúc 14g00 Thứ Tư, Ngày 04. 04. 2018

05/04/2018

Văn Phòng TGM kính báo:

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

 CÁO PHÓ

 Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình nữ tu Anna Phạm Thị Xuân Cúc (Dòng MTG Phan Thiết)

Trân trọng báo tin:

Bà Cố ISAVE CHẾ THỊ HOA

Sinh năm 1936

Địa chỉ: Giáo xứ Phương Hòa, Giáo Hạt Kon Tum

Đã được Chúa gọi về lúc 14g00 Thứ Tư, ngày 04. 04. 2018

Hưởng thọ 82 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 08g00 sáng Thứ Bảy, ngày 07. 04. 2018

Tại Nhà Thờ Phương Hòa, thành phố Kon Tum.

Xin hiệp thông cầu nguyện

cho linh hồn BÀ CỐ ISAVE mau được hưởng tôn nhan Chúa.

 R.I.P.

%d bloggers like this: