Home > Giáo Phận KonTum, TinTức > Lễ Giỗ Cố Linh Mục ĐaMinh Mai Ngọc Lợi 06.04.2018

Lễ Giỗ Cố Linh Mục ĐaMinh Mai Ngọc Lợi 06.04.2018

05/04/2018

Lễ Giỗ Cố Linh Mục ĐaMinh Mai Ngọc Lợi

Nhà Thờ Giáo Xứ Đức Hưng Giáo Hạt Chư Prông – Giáo Phận Kontum

 

 

 GPKONTUM (05/04/2018) KONTUM

%d bloggers like this: