Home > Giáo Phận KonTum, TàiLiệu, TinTức, Video, Video > Truyền Giáo Trong Xã Hội Hôm Nay

Truyền Giáo Trong Xã Hội Hôm Nay

07/04/2018

Trò Chuyện với Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh
 Vấn Đề Truyền Giáo Trong Xã Hội Hôm Nay,
thực hiện cuối tháng 3 năm 2018.

 

NGUỒN: MRM Truyenthong
Published on Mar 29, 2018
GPKONTUM (07/04/2018) KONTUM

%d bloggers like this: