Archive

Archive for 09/04/2018

Vị Tử Đạo người Bélieu  Étienne – Théodore CUENOT Giám Mục Thừa Sai 1802 -1861

09/04/2018 Leave a comment

Vị Tử Đạo người Bélieu  Étienne – Théodore CUENOT
Giám Mục Thừa Sai
1802 -1861

 Lê Văn Duyệt

Gia Định Phủ

Tự Điền Anamitico-Latinum của J.L. Taberd Xuất Bản

Tự Điển Latino-Anamiticum (1838) , và sách dạy Bổn  J. L. Taberd Tác Giả

 

BƯỚC VÀO NGHỀ

(Tiếp theo)

  

Thư từ của Lm Cuenot mang một âm sắc mới bộc lộ một tâm hồn lắng dịu, không chua chát, được trang bị bằng một lòng can đảm bình thản ngay cả khi đề cập đến thử thách, bệnh tật và thất bại. “Tất cả nhờ Thập Giá: loan báo Thập Giá bằng lời nói chưa đủ, còn phải vác nó trên vai.”

XIN XEM TIẾP…

Thánh Lễ Giỗ 02 Năm Cố Linh Mục Đa-Minh Mai Ngọc Lợi

09/04/2018 Leave a comment

THÁNH LỄ GIỖ HAI NĂM CỐ LINH MỤC ĐA MINH MAI NGỌC LỢI-
NGUYÊN CHA SỞ ĐỨC HƯNG – QUẢN HẠT CHƯ PRÔNG
 GIÁO PHẬN KONTUM

 

 

XIN CLICK VÀO

THÁNH LỄ GIỖ HAI NĂM CHA ĐAMINH MAI NGỌC LỢI

GPKONTUM (09/04/2018) KONTUM