Home > BàiGiảng, Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TàiLiệu, TinTức, Video, Video, Video Bài Giảng > Thánh Lễ Giỗ 02 Năm Cố Linh Mục Đa-Minh Mai Ngọc Lợi

Thánh Lễ Giỗ 02 Năm Cố Linh Mục Đa-Minh Mai Ngọc Lợi

09/04/2018

THÁNH LỄ GIỖ HAI NĂM CỐ LINH MỤC ĐA MINH MAI NGỌC LỢI-
NGUYÊN CHA SỞ ĐỨC HƯNG – QUẢN HẠT CHƯ PRÔNG
 GIÁO PHẬN KONTUM

 

 

XIN CLICK VÀO

THÁNH LỄ GIỖ HAI NĂM CHA ĐAMINH MAI NGỌC LỢI

GPKONTUM (09/04/2018) KONTUM

%d bloggers like this: