Archive

Archive for 10/04/2018

Vị Tử Đạo người Bélieu Étienne – Théodore CUENOT Giám Mục Thừa Sai 1802 -1861

10/04/2018 Leave a comment

Vị Tử Đạo người Bélieu – Étienne – Théodore CUENOT
Giám Mục Thừa Sai
1802 -1861

 

Tàu vượt biển đến Xinh-Ga-Po (09/03/1835)

 

“Vượt biển” và chờ đợi những ngày đẹp trời hơn.

 

ĐÀN CHIÊN BỊ TẢN NÁT

 ( tiếp theo)

 

Ngày 6.1.1833, được ban hành sắc dụ cấm đạo toàn quốc, và được trình bày như một sự đồng ý trước yêu cầu của Bộ Lễ, chống lại đạo công giáo. Thêm vào đó “các đạo trưởng đã chia cắt vương quốc và thành lập bấy nhiêu chính phủ theo ý họ (các giáo phận). Các Kytô hữu kính nể họ đến độ chỉ cần họ há miệng là chúng tuân theo ngay và trong một nháy mắt, các tin tức trong nước được loan đi từ Bắc chí Nam…không thể chịu đựng được nữa những con người mọi rợ đó, đến để rao giảng, và sẽ thẳng tay trừng trị những ai chứa chấp họ. Còn phải cấm các sách viết bằng chữ mọi rợ nữa, chúng sẽ phải bị xé đốt. Cũng sẽ cấm việc đọc kinh, dù là đọc thầm trong các gia đình. Cũng phải tóm hết các thầy giảng và các gia trưởng và bắt họ phải đạp Thập Giá…” (Hệ thống chữ viết theo tự mẫu La-tinh làm cho mọi người dễ dàng tiếp xúc sách báo, lại đặc biệt chạm tính tự ái của các Nhà Nho, vì họ muốn giữ độc quyền về giáo dục).

XIN XEM TIẾP…