Home > BàiGiảng, Giáo Hội Hoàn Vũ, Suy Ngẫm Lời Chúa, TinTức > Hòa Lan – Tâm Tình Thuần Thánh Và Phục Sinh 2018

Hòa Lan – Tâm Tình Thuần Thánh Và Phục Sinh 2018

11/04/2018

HÒA LAN – TÂM TÌNH TUẦN THÁNH VÀ PHỤC SINH 2018

“Những ngày mong đợi cho Đại Lễ Chúa Sống Lại đối với người Công giáo cũng đã qua đi và mọi người cũng trở lại công việc bình thường sau những ngày chay tịnh, cầu nguyện, tĩnh tâm… sốt sắng.

Năm đầu tiên làm việc mục vụ tại Hòa Lan với nhiều cộng đoàn và sắc dân khác nhau cũng là một kinh nghiệm quí báu trong đời sống truyền giáo của chúng tôi mặc dù công bình mà nói ở đây đời sống đạo hạnh không được ‘ấm áp’ và nhộn nhịp như ở các nước Nam Mỹ hay ở quê nhà Việt Nam”.

XIN CLICK VÀO

MỤC VỤ TẠI HÒA  LAN

  

GPKONTUM (11/04/2018) KONTUM

%d bloggers like this: