Home > BàiGiảng, Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, Suy Ngẫm Lời Chúa, TinTức, Video > Thánh Lễ Giỗ Cố Linh Mục Đa-Minh Mai Ngọc Lợi

Thánh Lễ Giỗ Cố Linh Mục Đa-Minh Mai Ngọc Lợi

11/04/2018

THÁNH LỄ GIỖ CỐ LINH MỤC ĐAMINH MAI NGỌC LỢI

TẠI GIÁO XỨ ĐỨC HƯNG – GIÁO HẠT CHƯ PRONG – GP. KONTUM
 (06/04/2018)
 

GPKONTUM (11/04/2018) KONTUM

%d bloggers like this: