Archive

Archive for 12/04/2018

Anh Em Là Chứng Nhân

12/04/2018 Leave a comment

Mùa Phục Sinh Chúa Nhật 3 Năm B
Cv 3, 13-15.17-19; 1Ga 2,1-5a;Lc 24, 35-48
 

 

 

ANH EM LÀ CHỨNG NHÂN

 

Phụng vụ của ba Chúa Nhật đầu mùa Phục Sinh  (1+2+3) xoay quanh chủ đề Đức Giêsu  đã sống lại, hiện ra, ban bình an, rồi sai các môn đệ đi làm chứng cho Người .  Tất cả khởi đi từ sáng kiến của Đức Giêsu phục sinh, Người tự ý đến thăm các môn đệ khi họ co cụm trong phòng tiệc ly, khi họ ngã lòng bỏ cộng đoàn ra đi như trường hợp hai môn đệ  làng Emmau.  Những lần hiện ra nhằm mục đích củng cố đức tin của các tông đồ, đức tin thuở ban đầu còn non yếu, còn bán tín bán nghi về việc Đức Giêsu từ trong cõi chết sống lại.  Các bài đọc phụng vụ muốn minh chứng cho các tông đồ rằng Đấng sống lại chính là Đấng đã chết, đã được mai táng trong mồ, theo như Sách Thánh tuyên sấm.  Điều này rất quan trọng đối với người Do thái vốn xác tín vào Đấng Mêsia, Đấng cứu tinh dân tộc.  Vấn đề là làm sao nối kết niềm xác tín có trong tâm trí vào với sự kiện xảy ra nơi Đức Giêsu là thực, tức là làm sao chứng minh Đức Giêsu Kitô là Đấng Mêsia, tức chứng minh nhân vật được Sách Thánh nói tới đã trở thành hiện thực nơi bản thân Đức Giêsu.

XIN XEM TIẾP…