Anh Em Là Chứng Nhân

12/04/2018

Mùa Phục Sinh Chúa Nhật 3 Năm B
Cv 3, 13-15.17-19; 1Ga 2,1-5a;Lc 24, 35-48
 

 

 

ANH EM LÀ CHỨNG NHÂN

 

Phụng vụ của ba Chúa Nhật đầu mùa Phục Sinh  (1+2+3) xoay quanh chủ đề Đức Giêsu  đã sống lại, hiện ra, ban bình an, rồi sai các môn đệ đi làm chứng cho Người .  Tất cả khởi đi từ sáng kiến của Đức Giêsu phục sinh, Người tự ý đến thăm các môn đệ khi họ co cụm trong phòng tiệc ly, khi họ ngã lòng bỏ cộng đoàn ra đi như trường hợp hai môn đệ  làng Emmau.  Những lần hiện ra nhằm mục đích củng cố đức tin của các tông đồ, đức tin thuở ban đầu còn non yếu, còn bán tín bán nghi về việc Đức Giêsu từ trong cõi chết sống lại.  Các bài đọc phụng vụ muốn minh chứng cho các tông đồ rằng Đấng sống lại chính là Đấng đã chết, đã được mai táng trong mồ, theo như Sách Thánh tuyên sấm.  Điều này rất quan trọng đối với người Do thái vốn xác tín vào Đấng Mêsia, Đấng cứu tinh dân tộc.  Vấn đề là làm sao nối kết niềm xác tín có trong tâm trí vào với sự kiện xảy ra nơi Đức Giêsu là thực, tức là làm sao chứng minh Đức Giêsu Kitô là Đấng Mêsia, tức chứng minh nhân vật được Sách Thánh nói tới đã trở thành hiện thực nơi bản thân Đức Giêsu.

Bài Đọc 1 (Cv 3, 13-15.17-19) ghi lại diễn từ của thánh Phêrô.  Bài diễn từ đi liền sau phép lạ chữa người què, Thánh Tông đồ đã nói những lời như của Đức Giêsu để chữa lành người què: “Nhân danh Đức Giêsu Kitô, người Nadarét anh hãy đứng dậy mà đi” (Cv 3, 6), nghĩa là có một sự tiếp nối giữa hai việc làm, việc làm của Đức Giêsu và việc làm của Tông đồ Phêrô.  Trước sự ngạc nhiên của đám đông chạy đến vì sự kiện bất thường, thánh Phêrô ngỏ lời với người Ítraen, ông minh chứng có sự hài hòa, ăn khớp giữa biến cố xảy ra và lòng tin vào Thiên Chúa của Ápraham, Ixaác và Giacóp, Thiên Chúa của các tổ phụ đã ban vinh quang và quyền năng cho Đức Giêsu.  Thiên Chúa tiếp tục công việc của Người qua Đức Giêsu Kitô phục sinh. 

Thánh Phêrô chỉ cho người đồng hương sự sai lầm của họ là đã giết chết: “Đức Giêsu, Đấng mà chính anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt quan Philatô…  Anh em đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính, mà lại xin ân xá cho một tên sát nhân”(c. 14).  Thánh nhân đặt họ đối diện với Sách Thánh: “Thiên Chúa đã thực hiện những điều Người dùng miệng tất cả các ngôn sứ mà báo trước, đó là: Đấng Kitô của Người phải chịu khổ hình” (c. 19) .  Ông kêu gọi họ sám hối, trở về với Thiên Chúa.

Thánh Luca cũng lấy lại lược đồ tử nạn và phục sinh, làm sáng tỏ sự hòan tất lời Sách Thánh, khơi lại kinh nghiệm của các môn đệ làng Emmau, chính họ cũng đã nhờ người Bạn Đồng Hành ẩn danh giải thích về cái chết và sự phục sinh của Đấng Mêsia rồi mới hiểu biến cố xảy ra trong thành mấy ngày nay.  Lòng họ đã ấm lên và nhận ra Đức Giêsu khi Người bẻ bánh. 

Trở lại với cộng đoàn tại Giêrusalem, họ tường thuật kinh nghiệm gặp gỡ Đấng phục sinh cho các bạn.  Ngay lúc đó Đức Giêsu phục sinh  ngự giữa họ, ban bình an cho họ.  Cho họ thấy các dấu vết tử nạn mà sự phục sinh không xóa đi được.  Người còn ăn cá trước mặt các ông, để khẳng định mình chính là Đức Giêsu mà họ đã từng gặp gỡ trước đây trong cuộc sống (x, Bài Tin Mừng. Lc 24, 35-48).  Sự hiện diện của Chúa phục sinh lúc đó chắc chắn không phải là ngẫu nhiên, nhưng là lời chứng, là khẳng định sự hiện diện của Chúa mỗi khi người Kitô hữu chia sẻ kinh nghiệm đức tin của mình cho cho người khác.

 Các môn đệ Emmau đã khai mở một truyền thống chuẩn mực và hoàn vũ cho các Kitô hữu, họ được mời gọi làm chứng và chia sẻ những gì họ cảm nghiệm trên đường đức tin, chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống, một kinh nghiệm rất riêng tư, nhưng mang tính cộng đoàn.  Đức tin Kitô giáo rất cá nhân và rất cộng đoàn, “Tôi tin kính một Thiên Chúa” chảy từ “Chúng tôi tin kính một Thiên Chúa” của Giáo hội.  Đó là hai đặc điểm của đức tin Kitô giáo. Một đức tin ‘ốc đảo’ không thể phong phú được và không thể tồn tại được nếu không có đức tin của cộng đòan.

Lạy Chúa Giêsu Kitô phục sinh, con tin Chúa đã sống lại thật và đã ban sự sống đời đời cho những ai tin vào Người, xin cho anh em lương dân biết đón nhận chân lý cứu độ ấy . Amen

Lm Luy Gonzaga NGUYỄN QUANG VINH
GX. ĐỨC AN –  GP. KONTUM
GPKONTUM (12/04/2018) KONTUM
 
%d bloggers like this: