Archive

Archive for 13/04/2018

Giáo Miền Gialai Giáo Phận Kontum Mừng Lễ Bổn Mạng Kính Lòng Chúa Thương Xót

13/04/2018 Leave a comment

GIÁO MIỀN GIALAI GIÁO PHẬN KONTUM

MỪNG LỄ BỔN MẠNG KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT NĂM 2018

Giáo miền Gialai Giáo phận Kontum mừng lễ bổn mạng kính Lòng Chúa Thương Xót
lúc 15 giờ ngày 8.4.2018, tại nhà thờ An Mỹ, giáo hạt Pleiku.
Thánh lễ do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị chủ tế,
Cha Phêrô Nguyễn Tương Lai linh hướng cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót
miền Gialai  và 9 Cha đồng tế, khoảng 1.200 người tham dự.

 

 

NGUỒN :  adgentes kt
Published on Apr 15, 2018
GPKONTUM (13/04/2018) KONTUM

Bài Giảng Lòng Chúa Thương Xót Của Đức Giám Mục Aloisio Vào Chúa Nhật Phục Sinh II Ngày 08.04.2018

13/04/2018 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin giới thiệu nội dung:
BÀI GIẢNG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
Của Đức Giám Mục Aloisio Vào Chúa Nhật Phục Sinh II 
Tại Giáo Xứ An Mỹ, Giáo Phân Kontum
Ngày 08.04.2018

 

 

 

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Hôm nay chúng ta đồng tâm dâng lễ Chúa Nhật II cuối tuần Bát Nhật Phục Sinh. Trong suốt tuần Bát Nhật Phật Phục Sinh chúng ta đi lễ hằng ngày, hầu như mỗi ngày chúng ta được nghe công bố Tin Mừng nói đến một lần Chúa hiện ra. Mỗi lần nào đó Chúa Giêsu đã hiện ra cho nhiều người khác nhau, cho người này người người kia, nhưng mà ý nghĩa của Chúa Giêsu Phục Sinh thì không có được công nhận  .

XIN XEM TIẾP…

Thánh lễ CN II PS – Ngày Tân Tòng GP. Kon Tum Cử Hành Tại GX. Tân Hương 8.04.2018 – P. I và II

13/04/2018 Leave a comment

 

THÁNH LỄ CN II PS B – NGÀY TÂN TÒNG GIÁO PHẬN KONTUM
CỬ HÀNH TẠI GX. TÂN HƯƠNG 08.04.2018
* PHẦN I:
– PHỤNG VỤ LỜI CHÚA + BÀI GIẢNG CỦA CHA TỔNG PHÊRÔ
– DÂNG LỄ VẬT

 

 

 

THÁNH LỄ CN II PS B – NGÀY TÂN TÒNG GIÁO PHẬN KONTUM

CỬ HÀNH TẠI GX. TÂN HƯƠNG 08.04.2018 8 4 2018

* PHẦN II:

– PHỤNG VỤ THÁNH THỂ
– NGHI THỨC TUYÊN HỨA VÀ SAI ĐI

 

NGUỒN: Cuong Mai Tu
GPKONTUM (13/04/2018) KONTUM

Thánh Lễ Làm Phép Dầu Tại Nhà Thờ Chính Tòa Kontum 28 3 2018

13/04/2018 Leave a comment

THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA GIÁO PHẬN KON TUM
28 3 2018
* PHẦN II: – PHỤNG VỤ THÁNH THỂ
– LÀM PHÉP DẦU BỆNH NHÂN: Oleum infirmorum(OI)
(Sau Hiệp Lễ) – LÀM PHÉP DẦU DỰ TÒNG: Oleum Sanctum (OS)
hay Oleum Catechumenorum (OC)
 – LÀM PHÉP DẦU THÁNH: Sanctum Chrisma (SC)
– TẠ LỄ

 

 

NGUỒN : Cuong Mai Tu
GPKONTUM (13/04/2018) KONTUM

Mừng Lễ Bổn Mạng Lòng Chúa Thương Xót Năm 2018 – Tại Gx. An Mỹ – Giáo Miền Gialai

13/04/2018 Leave a comment

GIÁO MIỀN GIALAI GIÁO PHẬN KONTUM

MỪNG LỄ BỔN MẠNG KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT NĂM 2018

Giáo miền Gialai Giáo phận Kontum mừng lễ bổn mạng kính Lòng Chúa Thương Xót
lúc 15 giờ ngày 8.4.2018, tại nhà thờ An Mỹ, giáo hạt Pleiku.
Thánh lễ do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị chủ tế,
Cha Phêrô Nguyễn Tương Lai linh hướng cộng đoàn Lòng Chúa Thương Xót
miền Gialai  và 9 Cha đồng tế, khoảng 1.200 người tham dự.

 

 

XIN CLCK

MỪNG LỄ BỔN MẠNG KÍNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

 

 

GPKONTUM (13/04/2018) KONTUM