Home > BàiGiảng, Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, Suy Ngẫm Lời Chúa, TinTức > Bài Giảng Lòng Chúa Thương Xót Của Đức Giám Mục Aloisio Vào Chúa Nhật Phục Sinh II Ngày 08.04.2018

Bài Giảng Lòng Chúa Thương Xót Của Đức Giám Mục Aloisio Vào Chúa Nhật Phục Sinh II Ngày 08.04.2018

13/04/2018

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin giới thiệu nội dung:
BÀI GIẢNG LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
Của Đức Giám Mục Aloisio Vào Chúa Nhật Phục Sinh II 
Tại Giáo Xứ An Mỹ, Giáo Phân Kontum
Ngày 08.04.2018

 

 

 

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Hôm nay chúng ta đồng tâm dâng lễ Chúa Nhật II cuối tuần Bát Nhật Phục Sinh. Trong suốt tuần Bát Nhật Phật Phục Sinh chúng ta đi lễ hằng ngày, hầu như mỗi ngày chúng ta được nghe công bố Tin Mừng nói đến một lần Chúa hiện ra. Mỗi lần nào đó Chúa Giêsu đã hiện ra cho nhiều người khác nhau, cho người này người người kia, nhưng mà ý nghĩa của Chúa Giêsu Phục Sinh thì không có được công nhận  .

Theo bài Tin Mừng thánh Máccô, cuối Tin Mừng thánh Máccô tóm tắt lại các lần Chúa hiện ra và hầu như thánh Máccô nói rằng Chúa hiện ra như vậy đó nhưng mà các Tông đồ không tin, không tin vào việc Chúa Giêsu chết và sống lại. Thánh Máccô nói rằng ngày đầu tiên trong tuần lễ, ngày thứ nhất trong tuần Chúa Giêsu chết vào ngày thứ sáu, ngày thứ sáu Tuần thánh Chúa Giêsu chịu chết rồi đến thứ bảy Chúa ở trong mồ, ngày đầu tuần là ngày thứ nhất trong tuần tức là ngày chúa nhật. Sáng sớm các người phụ nữ là bà Ma-ri-a Madalena với bà Ma-ria mẹ ông Gia-cô-bê và bà Sa-lo-mê mua dầu thơm đi ra mộ hoàn tất việc ướp xác Đức Giê-su. Nhưng đến nơi thì họ thấy mộ trống không, tảng đá đã được đẩy ra. Vào trong mộ các bà thấy một thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng; các bà hoảng sợ. Nhưng người thanh niên liền nói: “Đừng hoảng sợ! Các bà tìm Đức Giê-su Nagiaret, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa. Chỗ đã đặt Người đây nầy. Xin các bà về nói với các môn đệ Người và  ông Phê-rô rằng Người sẽ đến Ga-li-lê trước các ông. Ở đó, các ông sẽ thấy Người như Người đã nói với các ông”. Các bà vừa sợ vừa mừng và không biết điều gì sẽ xảy ra đây?. Bà Maria Madalena ở lại và Chúa Giêsu đã hiện ra cho bà, còn các bà khác chạy về báo cho Phêrô và Gioan nhưng như thánh Mácô trong bài tóm lược: các Tông đồ không có tin.

Rồi chiều ngày thứ nhất trong tuần ngày hôm đó Chúa lại hiện ra cho hai môn đệ trên đường đi về Emau trong một trạng thái thất vọng buồn phiền vì đi theo Đức Giêsu tưởng được gì, nhưng cuối cùng Ngài bị đóng đinh chết . Việc này đã xảy ra trên đường đi với hai môn đệ đó và đã giải thích Kinh Thánh cho các ông, lòng các ông chưa mở ra. Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người. Được hai ba ngày rồi hai ông nản lòng đi về quê của mình và Chúa Giêsu đã hiện ra đồng hành trên đường đi và khi đồng bàn ăn các ông nhận ra Thầy mình. Cac ông mừng quá không kịp ăn, chạy về báo tin cho các môn đệ ở Giêrusalem biết là hai ông đã gặp được Chúa Phục Sinh. Thánh Máccô nói các Tông đồ chẳng có tin lời hai ông này nói.  Sau cùng Chúa Giêsu hiện ra cho các Tông đồ nữa đang khi các ông dùng bữa, tưởng là thấy ma. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng; bỡi lẽ các ông không chịu tin những kẽ đã thấy Người sau khi Người trỗi dậy. nhưng các ông lại tưởng là ma. Người nói: nhìn xem chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt, như anh em  thấy Thầy có đây. Nói xong, Người  đưa tay chân ra cho các ông xem.

Trong lần hiện ra đó thiếu ông Tôma, ông ta thách thức nếu ngón tay tôi không được sờ vào các vết đinh của Ngài, bàn tay tôi không được chọc vào cạnh sường của Ngài thì tôi không tin; làm sao mà chết rồi lại sống lại được?. Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Chúa Giêsu bảo Tôma đến đây đưa tay đây, lỗ đinh đây sờ vào, cạnh sường đây chọc vào, đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin. Ông Tô-ma thưa Người  “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con”. Đức Giê-su bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin.  Phúc thay những người không thấy mà tin”.

 Ngày hôm nay chúng ta lễ Lòng Thương Xót của Chúa, Chúa Giêsu tỏ lòng thương xót với các Tông đồ là những người tín thác vào Ngài được Ngài dạy dỗ, được Ngài báo trước cái chết của Ngài và sự Phục Sinh của Ngài, báo trước không phải một lần, hai lần, nhưng mà tới ba lần khi sự việc xảy ra thì các tông đồ chẳng tin tưởng, không có tin vào lời của Chúa; họ không nghĩ rằng Chúa chết sống lại có thể xảy ra được. Chính vì thế mà Chúa Giêsu hiện ra rất nhiều lần với các người khác nhau để củng cố, làm cho các ông không thể nói ngược lại được ngoài những việc các ông được thấy Chúa. Từ sự việc làm, ý nghĩa việc làm của các Tông đồ ví dụ như Phêrô hay Gioan lên đền thờ nhân danh Đức Giêsu Phục Sinh, làm cho anh què được khỏi. Thế thì tất cả những sự việc đó Chúa Giêsu cách này cách kia để củng cố niềm tin cho các Tông đồ, là những người cứng cỏi không có đức tin; rồi Chúa Giêsu cũng xác nhận với các Tông đồ rằng Ngài không phải là ma đâu, ma thì không có xương có thịt, còn Ngài là con người có xương có thịt dù là thân xác Phục Sinh nhưng chính là Ngài. Rồi Chúa Giêsu còn ăn uống chung với các môn đệ khi mà Ngài hiện ra. Chúa Giêsu còn giải thích Kinh Thánh để các ông hiểu rằng Chúa Giêsu phải chết rồi ngày thứ ba sẽ sống lại và khơi dậy niềm tin cho các ông và sai các ông ra đi làm chứng cho Ngài : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”. Chúa Giêsu rất là nhẫn nại tỏ lòng thương xót nâng đỡ cho đức tin hèn kém thiếu tin của các tông đồ; rồi hôm nay chúng ta nghe Chúa Giêsu tỏ lòng thương xót với ông Tôma. Chúa Giêsu đã kiên trì nhẫn nãi; một tuần sau đó cũng ngày thứ nhất trong tuần có các Tông đồ ở đó, nhưng Chúa Giêsu cũng như hiện ra cách riêng cho Tôma sau khi chúc bình an và Chúa Giêsu bảo: Tôma lại đây, Chúa Giêsu chỉ cho Tôma thấy những dấu đinh của Ngài những vết thương của Ngài. Chúa Giêsu đến để thỏa mãn những thách thức của Tôma. Chúa Giêsu đã có một cách riêng để nâng đỡ đức tin yếu kém thay vì nói lên lời chê trách lòng cứng cỏi của ông Tôma và Chúa Giêsu đã đưa vào một lời nhẹ nhàng xuyên thấu vào tín thác đối với Tôma “hãy tin và đừng cứng lòng nữa”. Ngay lúc đấy Tôma đã thay đổi lập trường tự cao đầy thách đố của mình. Ông đã gọi Ngài là “Chúa là Thiên Chúa của mình”. Từ một niềm tin, dựa vào quan hệ hằng ngày với Thầy mình, là Chúa của mình. để xác định một đổi thay: “Lạy Thiên Chúa của con”.  Chúa Giêsu đã được Tôma nhìn nhận địa vị là Thiên Chúa. Bình thường các môn đệ, ngay cả Tô-ma có thể nhận ra nơi con người Chúa Giêsu, chỉ biết Chúa Giêsu Nadarét, con ông bác thợ mộc và con bà Maria. Nhưng ở đây Tôma tuyên xưng “Chúa Giêsu là con Thiên Chúa”, điều đó đã là một cái bước nhảy vọt nơi chính tông đồ Tôma. Chúa Giêsu nhân ái, đã tỏ lòng thương xót cho Tôma và Tôma đã được khuất phục trong niềm tin của mình.

 Ngày hôm nay, chắc chắn Chúa Giêsu vẫn tiếp tục tỏ lòng thương xót đến chúng ta. Chúa ban cho chúng ta nhiều ơn lành phần hồn, phần xác dù ta có trung tín với Ngài hay ta đã bất trung với Ngài thì Ngài vẫn ban ơn cho chúng ta. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta những ơn nào?, anh chị em đọc kinh cảm ơn thì cảm thấy đã được rất nhiều ơn, nhiều ơn mình nghĩ là nó rất bình thường: chúng ta cảm ơn Chúa vì đã cho sinh chúng ta được ra và được làm con cái Hội thánh, biết bao các ơn lành của Chúa ban cho chúng ta qua các Bí tích; rất nhiều ơn của Chúa ban trên mỗi người chúng ta vì chúng ta là những người tội lỗi, chúng ta là những người cứng lòng tin, cố chấp……Nhưng Chúa Giêsu kiên nhẫn với chúng ta, Chúa đi tìm chúng ta, chờ đợi chúng ta như người cha chờ đợi con hoang trở về. Chúa tìm cách nầy cách kia để dẫn đưa chúng ta về , có lẽ anh chị em trong nhóm Lòng Chúa Thương xót đã trở về và nhận ra được lòng thương xót của Chúa. Ngày hôm nay, chúng ta mừng kính Lòng Thương Xót của Chúa; đặc biệt là Chúa Giêsu đã dẫn đưa chúng ta vào lòng thương xót của Chúa Cha, thì chúng ta phải biết đáp trả lại ơn của Chúa bằng việc sám hối của chúng ta, bằng việc tìm lại trong cá nhân mình cũng như trong những người khác có thể những người bên lương, những người chúng ta thù ghét….Rồi chúng ta đáp trả lại Lòng Thương Xót của Chúa bằng cách trở nên những chứng nhân Lòng Thương Xót bằng thể hiện Lòng Thương Xót qua đời sống hằng ngày của chúng ta, Sách vụ tông đồ ngày hôm nay cho chúng ta thấy : “Trong cộng đoàn, không ai thiếu thốn, vì tất cả những người có ruộng đất nhà cửa, đều bán đi, lấy tiền của đặt dươi chân các Tông Đồ. Tiền ấy được phân phát cho mỗi người tùy theo nhu cầu”. Các tín hữu phải sống hài hòa, tất cả đem đến các tông đồ lại là người dưng, để các ngài giúp đỡ những người khác tùy theo nhu cầu. Nhờ tình huynh đệ như vậy,  không ai thiếu thốn, kể cả những người nghèo khổ… . Thực hiện tất cả những điều đó đã hiểu được những giới răn mới của Chúa Giêsu; sống tinh thần bác ái, sống tinh thần chia sẻ, sống tinh thần không vị kỷ……tất cả để phục vụ cho cộng đoàn, đó cũng là một ơn lành của Chúa ban cho cộng đoàn các tín hữu đầu tiên. Ngày hôm nay, chúng ta xin Chúa cho tất cả chúng ta được sống như thế, biết quảng đại để chúng ta đến với những anh chị em nghèo khổ hơn chúng ta. Có những người đau khổ về phần hồn hơn là thể xác thì chúng ta đến để chia sẻ những niềm tin tưởng, niềm hy vọng, niềm vui tới tất cả những anh chị em đó. Chúng ta sống tinh thần bác ái, sống tinh thần chia sẻ cho những anh chị em nghèo khổ, nghèo về vật chất, nghèo về tinh thần, đau khổ về thể xác, đau khổ về tinh thần. Thực hiện như vậy chúng ta mới bắt chước Chúa Giêsu thể hiện Lòng Thương Xót Chúa đối với anh em sống chung quanh chúng ta.

GPKONTUM (13/04/2018) KONTUM

%d bloggers like this: