Home > BàiGiảng, Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, Giới Thiệu, TàiLiệu, TinTức, Video, Video Bài Giảng > Thánh Lễ Làm Phép Dầu Tại Nhà Thờ Chính Tòa Kontum 28 3 2018

Thánh Lễ Làm Phép Dầu Tại Nhà Thờ Chính Tòa Kontum 28 3 2018

13/04/2018

THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU TẠI NHÀ THỜ CHÍNH TÒA GIÁO PHẬN KON TUM
28 3 2018
* PHẦN II: – PHỤNG VỤ THÁNH THỂ
– LÀM PHÉP DẦU BỆNH NHÂN: Oleum infirmorum(OI)
(Sau Hiệp Lễ) – LÀM PHÉP DẦU DỰ TÒNG: Oleum Sanctum (OS)
hay Oleum Catechumenorum (OC)
 – LÀM PHÉP DẦU THÁNH: Sanctum Chrisma (SC)
– TẠ LỄ

 

 

NGUỒN : Cuong Mai Tu
GPKONTUM (13/04/2018) KONTUM

%d bloggers like this: