Archive

Archive for 14/04/2018

Vị Tử Đạo người Bélieu – Étienne – Théodore CUENOT Giám Mục Thừa Sai 1802 -1861

14/04/2018 Leave a comment

Vị Tử Đạo người Bélieu – Étienne – Théodore CUENOT
Giám Mục Thừa Sai
1802 -1861

Jean THIÉBAUD
1988

Giám mục Taberd

Đức Cha Taberd chọn linh mục Cuenot Thể làm Giám mục phụ tá.

Cuộc bách hại dữ dội từ đầu năm 1833, Đức cha Taberd trốn qua Siam với một vài chủng sinh, và năm sau được gởi qua Đại chủng viện chung tại Penang. Vì không thể về trở lại vùng Tông Tòa của Ngài, Đức Giám mục Taberd viết thư cho các Vị Giám Đốc ở Paris ngày 15.7.1834: “Rất có thể là tôi chọn linh mục Cuenot làm Giám mục phụ tá với quyền kế vị. Nhưng như các cha biết tôi không có gì để biếu Ngài cả, không mũ, không gậy, một cuốn nghi thức tấn phong Giám mục cũng không… Xin gửi cho tôi  những gì có thể gởi, hãy bố thí cho vật dụng đó”.

Đức Cha Taberd đã tấn phong Giám mục phụ tá cho lm. Cuenot vào ngày 03/05/1835 tại Singapor với danh hiệu là Giám mục thành Metellopolis và giao quản trị địa phận tông tòa của ngài cha Tân giám mục. Đức cha Taberd tiếp nối hoàn chỉnh quyển tự điển latin-annamite dựa vào tự điển annamite-latin-chinois đã được Đức Cha  Pigneau  khởi xướng. Ngài đi Ấn Độ, lo liệu việc in ấn tại nhà in ở Serampore. Ngài qua đời  ở Calcuta vào ngày 31/7/1840.

(Hình dưới đây minh họa Đức cha Taberd dâng biếu quyển tự điển của Ngài cho Đức Giám Mục  Pigneaux)

 

 

Hình Linh Mục Cuenot
  

 

MỘT GIÁM MỤC “CHUI”

(Tiếp theo)

Từ nơi ẩn cư bên nước Xiêm, ngay từ năm 1834 Giám Mục Taberd đã hiểu rằng bản thân mình không còn có thể trở về Nam Kỳ nữa, bị nghi ngờ là đã nhúng tay vào thảm họa của các Kitô hữu. Giao cho ai bây giờ đàn chiên này? Lm Gagelin đã chết, còn một linh mục kỳ cựu khác là linh mục Jaccard chẳng thấy tăm hơi gì cả. Lm Cuenot đã chứng minh khả năng của minh, dù là trong việc truyền giáo, dù trong sự xung đột của nội chiến và của cuộc bách hại.

XIN XEM TIẾP…