Home > Giáo Phận KonTum, TinTức > Cáo Phó: Bà Cố BERNAĐET Y NHÍ Đã Được Chúa Gọi Về Lúc 05g45 Thứ Bảy, Ngày 14. 04. 2018

Cáo Phó: Bà Cố BERNAĐET Y NHÍ Đã Được Chúa Gọi Về Lúc 05g45 Thứ Bảy, Ngày 14. 04. 2018

15/04/2018

Văn Phòng TGM kính báo:

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

 CÁO PHÓ

 Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình

Linh Mục Micae A Blir 

(đang phục vụ tại Giáo Xứ Kon Hring, Giáo Hạt Đăk Mót, Giáo Phận Kon Tum)

Nữ tu Bernadine Y Văn (Dòng Ảnh Phép Lạ, đang học thần học tại Sài Gòn)

Trân trọng báo tin:

Bà Cố BERNAĐET Y NHÍ

Sinh ngày 20.5.1957

Địa chỉ: Giáo xứ Mang La, xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum.

Đã được Chúa gọi về lúc 05g45 Thứ Bảy, ngày 14. 04. 2018

Hưởng thọ 61 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 10g00 sáng thứ Hai, ngày 16. 04. 2018

Tại Nhà Thờ Mang La, Giáo Hạt Kon Tum.

Xin hiệp thông cầu nguyện

cho linh hồn BÀ CỐ BERNAĐET mau được hưởng tôn nhan Chúa.

 R.I.P.

%d bloggers like this: