Archive

Archive for 17/04/2018

Tại Bêlem, Các Bạn Trẻ Kitô Và Hồi Giáo Làm Các Xâu Chuỗi Mân Côi Cho Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới

17/04/2018 Leave a comment

Tại Bêlem, các bạn trẻ Kitô và Hồi giáo làm các xâu chuỗi mân côi
cho Đại hội Giới trẻ Thế giới

 

 

Đức cha Peter Bürcher, Giám mục danh dự của Reykjavík nói: “Một triệu rưỡi xâu chuỗi mân côi bằng gỗ ô liu được các gia đình Kitô hữu và người Hồi giáo nghèo làm tại Bêlem, và sẽ được phân phát miễn phí cho những người tham dự Ngày Giới Trẻ Thế giới được tổ chức tại Panama từ ngày 22 đến 27 tháng 1 năm 2019”. Sáng kiến này được đưa ra vào mùa thu năm ngoái nhằm mục đích cung cấp việc làm cho hàng trăm người ít nhất trong vài tháng. Hỗ trợ cho sáng kiến này là hiệp hội Saint Jean-Marie Vianney Lausanne; hiệp hội chịu trách nhiệm về việc thu ngân quỹ, bao gồm chi phí sản xuất và vận chuyển các xâu chuỗi.

XIN XEM TIẾP…