Archive

Archive for 19/04/2018

Thánh Lễ Nhậm Chức Chánh Xứ Giáo Xứ Kon Rơbang Của Cha Antôn Phạm Minh Châu, OP

19/04/2018 Leave a comment

THÁNH LỄ NHẬM CHỨC CHÍNH XỨ GIÁO XỨ KON RƠBANG
CỦA CHA ANTÔN PHẠM MINH CHÂU, OP
18 4 2018
DO CHA PHÊRÔ TỔNG ĐẠI DIỆN GIÁO PHẬN KON TUM CHỦ SỰ,
ĐỒNG TẾ VỚI  30 VỊ LINH MỤC KHÁC VÀ 2 PHÓ TẾ:

* PHẦN II:

– PHỤNG VỤ THÁNH THỂ
– VỊ ĐẠI DIỆN GIÁO DÂN KON RƠBANG PHÁT BIỂU LỜI CẢM TẠ

 

 

NGUỒN: Cuong Mai Tu
GPKONTUM (19/04/2018) KONTUM

Thư Mời : Đặt Đền Thánh Làm Nơi Hành Hương Chính Thức Của Giáo Phận Kon Tum

19/04/2018 Leave a comment

Giáo Xứ Hoàng Yên
Giáo Hạt Chư Prông
Giáo Phận Kon Tum

THƯ MỜI

Kính thưa Quý Cha, Quý Tu Sĩ nam nữ và Quý cộng đoàn dân Chúa,

Hành hương là một thực hành tôn giáo phổ biến và cũng là biểu hiện điển hình của lòng đạo đức bình dân; thực hành này liên kết chặt chẽ với đền thánh và tạo nên một yếu tố không thể thiếu được trong sinh hoạt của đền thánh: thật thế, có thể khẳng định rằng hành hương cần có đền thánh, cũng như ngược lại, đền thánh cần có hành hương. (Văn kiện bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, 17/12/2001).

XIN XEM TIẾP…