Archive

Archive for 22/04/2018

Cáo Phó: Ông Cố Giuse Hà Đăng Hương Đã Được Chúa Gọi Về Lúc 19g05 Thứ Bảy, Ngày 21. 04. 2018

22/04/2018 Leave a comment

Văn Phòng TGM xin kính báo:

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

 CÁO PHÓ

 Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình

–         Linh Mục Giuse Hà Đăng Hội OP (đang phục vụ tại Giáo Xứ Đăk Mót, Giáo Phận Kon Tum)

–         Nữ tu  Maria Hà Thị Thanh Hòe (Dòng Mến Thánh Giá Tân Việt)

–         Nữ tu Têrêxa Hà Thanh Huyền (Dòng Đaminh Thánh Tâm)

Trân trọng báo tin:

Ông Cố GIUSE HÀ ĐĂNG HƯƠNG

Sinh năm 1938, tại Hà Xá, Thái Bình

Địa chỉ: Tỉnh lộ 768, Thái An, xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Thuộc Giáo Xứ Đại An, Giáo Hạt Hòa Thanh, Giáo Phận Xuân Lộc.

Đã được Chúa gọi về lúc 19g05 Thứ Bảy, ngày 21. 04. 2018

Hưởng thọ 80 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 08g30 sáng thứ Tư, ngày 25. 04. 2018

Tại Nhà Thờ Đại An, Giáo Hạt Hòa Thanh, Giáo Phận Xuân Lộc.

Xin hiệp thông cầu nguyện

cho linh hồn ÔNG CỐ GIUSE mau được hưởng tôn nhan Chúa.

 R.I.P.

GPKONTUM (22/04/2018) KONTUM