Cây Nho Và Cành Nho

26/04/2018

Mùa Phục Sinh Chúa Nhật 5 Năm B
Cv 9, 26-31; 1Ga 3, 18-24; Ga 15,1-8

  

 

 

 CÂY NHO và CÀNH NHO

 

Nhựa trong thân cây nuôi dưỡng, duy trì sự sống cho cây đó, liền cây và liền cành là điều tối cần thiết để cây sống và phát triển.  Từ giả đời sống du mục lấy đàn chiên làm thước đo tài sản, định mức giàu nghèo, dân Do thái bước vào đời sống định canh định cư, họ làm quen với đời sống nông nghiệp, đất đai xứ Palestina nắng nhiều mưa ít thuận lợi cho việc trồng nho, cây nho, vườn nho trở nên tiêu chí đánh giá kinh tế của gia đình.   Nho vùng này là cây cổ thụ cành lá xum xuê, tiên tri Mikha viết, người ta có thể ngồi dưới gốc cây nho nghỉ ngơi (x. Mk 4, 4) chứ không như cây nho chúng ta thường thấy.  Nho là nguồn phú túc vô giá đối với nhà nông Do thái.  Chắc chắn khi bón phân cho vườn nho và tỉa cành để cây sai trái, người Do thái am hiểu hệ sinh thái của vườn nho và cây nho, từ đó rút ra những bài học thực tế giúp quảng diễn mối liên hệ sống chết giữa Đức Giêsu và các môn đệ.  Từ hệ sinh thái thực vật, hình ảnh được dùng để hiểu và diễn tả mối liên hệ của dân Do thái với Thiên Chúa.  Vườn nho chính là dân Do thái.  Và gốc nho còn sót lại là Đức Giêsu, đã trở thành gốc nho hạng nhất : “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho” (x. Bài Tin Mừng. Ga 15, 1-8).

Có sự gắn kết mật thiết sinh tử giữa thân và cành: “Thầy là cây nho, anh em là cành.  Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái … Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngòai như cành nho và sẽ khô héo” (Ga 15, 1-8).  Sự sống này phát sinh từ Đức Giêsu Kitô, từ máu châu báu của Người đổ ra trên thập giá, lưu xuất qua người tín hữu Kitô.  Sự sống này đã được tiên báo tại tiệc cưới Cana, khi Đức Giêsu làm phép lạ cho sáu chum nước hóa thành rượu ngon một cách hào phóng, việc làm như lời xác minh đầy thuyết phục cho mọi người biết để tin vào Người, đó cũng là lời loan báo về sau rượu nho trở thành Máu Chúa Kitô trong phép Thánh Thể nuôi sống Giáo Hội.  Như vậy nhịp thứ nhất nước trở thành rượu tại tiệc cưới Cana, chuẩn bị cho chúng ta đón nhận rượu trở nên máu thánh Chúa Kitô nơi bàn Tiệc ly nuôi sống người tín hữu.

Nhựa sống đã chảy sang người trộm lành, khi ông trở lại và tuyên xưng đức tin của mình ngay trên thập giá và tức thì được Đức Giêsu hứa sẽ cho anh được ở trên thiên đàng với Người; nhựa sống này cũng chảy tràn sang viên đại đội trưởng khi ông tuyên xưng: “Người này đích thực là người công chính”, và lan tràn sang “đám đông dân chúng kéo đến xem cảnh tượng Chúa chết, khi thấy sự việc đã xảy ra, đều đấm ngục trở về” (x. Lc 23, 47-48).  “Thầy là cây nho, anh em là cành”, nhựa sống phục sinh lật nhào con người bách hại đạo nổi tiếng trên đường Đamát, làm cho cộng đoàn: “hồi ấy, trong khắp miền Giuđê, Galilê và Samari, Hội Thánh được bình an, được xây dựng vững chắc và sống trong niềm kính sợ Chúa, và ngày một thêm đông, nhờ Thánh Thần nâng đỡ” (x. Bài Đọc 1. Cvtđ 9, 26-31).  Nhựa sống đó là Thánh thần, là tình yêu chảy từ Thiên Chúa: “Căn cứ vào điều này, chúng ta biết được Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, đó là nhờ Thần Khí, Thần Khí Người đã ban cho chúng ta” (x. Bài Đọc 2. 1Ga 3, 18-24).

Suối mạch sự sống trào tràn từ biến cố tử nạn và phục sinh, đủ khả năng làm say ngất nhân lọai và thiết lập sự hiệp thông không thể tưởng tượng nổi giữa Chúa Kitô và thân thể mầu nhiệm của Người.  Sự sống này, tình yêu nầy, đã nuôi sống hằng tỷ người tin vào Chúa Kitô, ai đón nhận sự sống này thì được hiệp thông với tình yêu Chúa Kitô và với toàn thể Giáo Hội.  Qua bí tích Rửa tội, người Kitô hữu được sáp nhập vào thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô, được máu Chúa Kitô nuôi dưỡng như cành nho tất yếu phải liên kết với thân cây nho mới có nhựa sống, lớn lên và phát triển.  Nhựa sống đó là tình yêu  mà ở “đâu có tình yêu thương ở đó có Đức Chúa trời” tức có văn hóa sự sống, Thiên Chúa là tình yêu thì Thiên Chúa là văn hóa của sự sống.  Tuy nhiên ngày nay xuất hiện văn hóa sự chết, chắc chắn văn hóa đó không phát xuất từ Thiên Chúa, người ta không thể nhân danh Thiên Chúa để sát hại nhân loại.  Văn hóa sự chết hủy hoại sự sống, văn hóa đó không thể là sản phẩm của Thiên Chúa vì mâu thuẫn với bản tính của Người.

Lạy Chúa Giêsu Kitô phục sinh, con xin cảm tạ đội ơn Chúa vì Chúa đã ban sự sống cho nhân lọai, để nhờ đó chúng con trở nên huynh đệ của nhau có chung một niềm hy vọng, xây dựng một thế giới công bằng và bác ái. Amen

Lm. Luy Gonzaga NGUYỄN QUANG VINH
GX. ĐỨC AN – GP. KONTUM
GPKONTUM (26/04/2018) KONTUM

%d bloggers like this: