Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Cáo Phó: Ông Cố Giuse Nguyễn Công Mới Đã Được Chúa Gọi Về Lúc 12g00 Thứ Tư, ngày 02. 05. 2018

Cáo Phó: Ông Cố Giuse Nguyễn Công Mới Đã Được Chúa Gọi Về Lúc 12g00 Thứ Tư, ngày 02. 05. 2018

02/05/2018

Văn Phòng TGM xin kính báo:

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

 CÁO PHÓ

 Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kon Tum,

và Gia Đình Linh Mục Giuse Nguyễn Công Minh CSsR 

(đang phục vụ tại Giáo Xứ Ia Dreng, Giáo Hạt Chư Sê, Giáo Phận Kon Tum)

Trân trọng báo tin:

Ông Cố GIUSE NGUYỄN CÔNG MỚI

Sinh ngày 02.02.1931, tại Sông Cầu, Phú Yên

Địa chỉ: Cửu Lợi, xã Cam Hòa, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa

Thuộc Giáo Xứ Hòa Tân, Giáo Hạt Cam Lâm, Giáo Phận Nha Trang.

Đã được Chúa gọi về lúc 12g00 Thứ Tư, ngày 02. 05. 2018

Hưởng thọ 87 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 14g30 thứ Sáu, ngày 04. 05. 2018

Tại Nhà Thờ Hòa Tân, Giáo Hạt Cam Lâm, Giáo Phận Nha Trang.

Do Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám Mục Giáo Phận Nha Trang chủ tế.

Xin hiệp thông cầu nguyện

cho linh hồn ÔNG CỐ GIUSE mau được hưởng tôn nhan Chúa.

 R.I.P.

GPKONTUM (02/05/2018) KONTUM

%d bloggers like this: